skip to Main Content

Mindfulness til din arbejdsplads

Mindfulness til dine medarbejdere

Er du leder i en virksomhed, hvis ansatte arbejder med relationsarbejde, har det afgørende betydning, at dit personale er i relationerne på en kontaktfuld måde. I nærvær, med overskud, rummelighed, fleksibilitet og kreativitet.

Kvaliteter der imidlertid kan have svært ved at ånde i en travl hverdag, ved mistrivsel eller under stress.

Et mindfulnessforløb til dine medarbejdere kan bidrage med værktøjerne til bedre overblik, bedre udnyttelse af både pauser og arbejdstid, større arbejdsglæde, mere nærvær og en oplevelse af mindre stress i hverdagen.

Mindfulness på arbejdspladsen

Bidrager med redskaberne til et arbejdsliv med mere nærvær og fokus, større arbejdsglæde samt mindre stressfølsomhed

Eksempler på emner jeg kunne drøfte med dine medarbejdere:
 • Hvad er det, der udfordrer mig og kan lede til stress i dagligdagen?
 • Hvordan kan jeg tage vare på mig selv i travle perioder ? 
 • Hvordan kan jeg holde korte pauser, der nærer og lader op ? 
 • Hvad nærer mig og hvordan kan jeg gøre brug af dette i mit arbejdsliv?
 • Hvordan oplever jeg klimaet på mit arbejde?
 • Hvordan kan jeg medvirke til, at der er god trivsel på min arbejdsplads?
 • Hvordan kan jeg bruge mig selv bedst muligt – og hvordan kan jeg og mine kolleger “spille hinanden bedst” ?
 • Betydningen af selfcompassion 

”Paying attention is the most basic and profound expression of love”
Tara Brach

Sådan foregår et mindfulness forløb

Kurset er baseret på det evidensbaserede 8 ugers program i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) udviklet af den amerikanske læge og professor Jon Kabat- Zinn. Derudover vil forløbet bære præg af mange års undervisningserfaring og personlige erfaringer fra egen praksis med mindfulness.

Mindfulness forløbet er et aktivt inddragende undervisningsforløb bestående af praktiske øvelser, det vil sige guidede meditationer samt deltagernes egne erfaringer.

Der kan være stor læring i at være deltager i en gruppe, at udveksle – og lytte til hinandens erfaringer, men det er altid helt op til den enkelte hvad og hvor meget, man deler og hvad man er tryg ved at fortælle, den enkelte gang. Forud for opstart af alle forløb gennemgås retningslinjerne for deltagelse i en gruppe, herunder også tavshedspligt. 

Mit håb og ønske er, at kurset vil nære og tilvejebringe kilder af inspiration til deltagernes arbejdsliv, privatliv og praksis.

Hvordan foregår det

Kurset er baseret på programmerne i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR)

Udviklet af Jon Kabat- Zinn, USA. Derudover vil forløbet bære præg af mange års undervisningserfaring og personlige erfaringer fra egen praksis med mindfulness.

Mindfulness forløbet er et aktivt inddragende undervisningsforløb bestående af praktiske øvelser, det vil sige guidede meditationer samt og deltagernes egne erfaringer.

Der er læring i at sidde i en gruppe, at udveksle og lytte til hinandens erfaringer, men det er altid helt op til den enkelte hvad og hvor meget, man deler og hvad man er tryg ved.

Forud for opstart af alle forløb gennemgås retningslinjerne for deltagelse i en gruppe, herunder også tavshedspligt. 

Mit håb og ønske er, at kurset vil nære og tilvejebringe kilder af inspiration til deltagernes arbejdsliv, privatliv og praksis.

Lidt mere om det praktiske
 • Varighed: Mindfulness i virksomheder anbefales at strække sig mellem 6-10 uger, 2 timer pr gang én gang om ugen
 • Antal deltagere: 6 – 10 deltagere
 • Lokation: Kurset foregår på virksomhedens adresse
 • Sammensætning af hold: Er i en større virksomhed vil jeg gerne hjælpe med at sætte et hold
 • Påklædning: Nogle deltagere oplever, at det er behageligt med mere løstsiddende tøj
 • Egen mindfulness praksis, er vigtig at få etableret, da mindfulness kun har effekt hvis det praktiseres regelmæssigt. Deltagerne vil derfor blive opmuntret til at etablere egen mindfulness praksis, når de starter på holdet, for at få det største udbytte af forløbet.

Kontakt mig HER for yderligere info og priser

Velkommen, Jeg glæder mig til at følge dine medarbejdere på vejen til mere arbejdsglæde, mindre stress og mere nærvær

NB:  Skulle en ansat, aktuelt være i behandling for psykiatrisk diagnose eller diagnosticeret m PTSD, kan vedkommende ikke deltage i mindfulness, da der kan være udvidet risiko for at udvikle bivirkninger i form af depression, negative følelser og /eller flashbacks.

Praktisk

Varighed:
Mindfulness i virksomheder anbefales at strække sig mellem 6-10 uger, 2 timer én gang om ugen.

Antal deltagere: 4 – 8 deltagere

Lokation: Kurset foregår på virksomhedens adresse

Sammensætning af hold:
Er i en større virksomhed vil jeg gerne hjælpe med at sætte et hold

Påklædning: Nogle deltagere oplever, at det er behageligt med mere løstsiddende tøj

Vigtigt:
Er der ansatte, der aktuelt er i behandling for psykiatrisk diagnose eller diagnosticeret m PTSD, kan vedkommende ikke deltage i mindfulness på pågældende tidspunkt, da der kan være udvidet risiko for at udvikle bivirkninger i form af depression, negative følelser og /eller flashbacks.

Kontakt mig HER for yderligere info og priser

Velkommen.
Jeg glæder mig til at følge dine medarbejdere på vejen til mere arbejdsglæde, mindre stress og nærvær

Back To Top